Zmiany w opłatach za wyżywienie dzieci w Przedszkolu Samorządowym w Jerce

Szanowni Rodzice dzieci przedszkolnych uczęszczających do Przedszkola Samorządowego w Jerce,  

 

Informuję, że od 1 kwietnia – zgodnie z ustaleniami z Radą Rodziców oraz Radą Szkoły Zespołu Szkół w Jerce  z dnia 30 marca 2022 r., zmianie ulegają opłaty za śniadania oraz podwieczorki.

Wzrost stawek za wyżywienie jest spowodowany rosnącymi cenami artykułów spożywczych.

Odpłatność za śniadania wzrasta z 3 zł do 4 zł, natomiast za podwieczorki z 1 zł. do 2 zł.

Zasady odpłatności za śniadania, podwieczorki i obiady nie ulegają zmianie i nadal będą odbywały się zgodnie z Procedurą pobierania opłat za pobyt dzieci wyższych Przedszkolu Samorządowym w Jerce.

Pełniący obowiązki dyrektora, Szłapka Rafał